VIJEST

Smotra odreda TO Velika Kladuša, 30.08.1992

12.02.2018 21:38:26

Smotra odreda TO Velika Kladuša, 30.08.1992

Formiranjem Prve velikokladuške brigade pripadnici TO ulaze u njen sastav.

Postrojavanje odreda Teritorijalne odbrane Velika Kladuša izvršeno je u Podzvizdu 30.08.1992.godine. Pripadnici TO Velika kladuša su formiranjem Armije BiH prešli u Prvu velikokladušku brigadu. Postrojavanju su prisustvovali komandant odbrane Okruga Bihać, major Hajrudin Osmanagić, komandant Prve velikokladuške brigade, potpukovnik Mehmed Koštić, komandant Štaba odbrane Velike Kladuše, kapetan Izet Latić.

Nakon raporta upriličilo se dodjeli ratnih zastava. Općinski štab Teritorijalne odbrane Velika Kladuša se sastojao od pet odreda u čijem sastavu je bilo 3261 borac i starješina i oko 787 cijevi pješadijskog naoružanja raznog kalibra. Odredi su brojali od 3-5 četa. Ove jedinice su držale liniju od Velikog Grljevca – Glinica – Velika Kladuša – Johovica, dakle duž državne granice sa Republikom Hrvatskom, odnosno prema teritoriji tzv. SAO Krajine. Prema naređenju Generalštaba Armije BiH brigada je preimenovana u 521.brdsku brigadu.01.04.1993.godine.

Nakon proglašenja APZB borci 521.brigade prelaze na Abdićevu stranu. Oko 60 boraca na čelu sa Nijazom Miljkovićem, koji je tad bio komandant brigade odbija se staviti pod komandu Abdića, napušta brigadu i sa svojim saborcima prelazi u sastav 5.korpusa 01.10.1993.godine kada i službeno prestaje postojati 521.brdska brigada.

Tek 20.07.1994.godine se formira 506. bosansko oslobodilačka brigada u Todorovu. U sastav brigade su ušle jedinice: Odred za posebne namjene "Ahmet Mržljak", borci dobrovoljci iz drugih jedinica i mobilizirani borci. Na dan formiranja brigada je brojala 15 oficira, 2 podoficira i 124 borca. Prvi komandant je bio Nijaz Miljković, a zamjenik Zuhdija Vojić. Nakon ranjavanja Miljkovića brigadu je preuzeo Muhamed Babić.

Od formiranja pa do 20.10.1995. godine brigada je imala 145 poginulih, 617 ranjenih i 9 nestalih boraca.

Značku Zlatni ljiljan dobilo je 5 boraca.

IZVOR:

PETI KORPUS 1992-1995, Bejdo Felić

VIDEO ARHIVA: Sead Delić

OBAVIJESTI