VIDEO

GENERAL MANOJLO MILOVANOVIĆ SA ZAROBLJENIM PRIPADNICIMA 5.BATALJONA 5.KORPUSA 1994.GODINE


GENERAL MANOJLO MILOVANOVIĆ SA ZAROBLJENIM PRIPADNICIMA 5.BATALJONA 5.KORPUSA 1994.GODINE

Reportaža agresorske televizije gdje lično general Manojlo Milovanović rukovodi napadom na Bihać i gdje ispituje zarobljene pripadnike 5.bataljona 5.korpusa.

OBAVIJESTI